PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

AB Destekli IPARD Programı Kapsamında Projemiz Onaylandı.

Yatırım danışmanlığını ve proje koordinatörlüğünü yaptığım, Aydın ilimizin tarımsal ürünlerinin işlenmesini ve saklanmasını sağlayacak, yaklaşık 100 işçi çalışacak ve istihdama katkısı olacak ,bölgemizin en büyük ve en modern tesislerinden biri olacak olan " meyve işleme ve saklama , şoklu sistem soğuk hava deposu projemiz AB destekli IPARD programı kapsamında Tarım Bakanlığımızca onaylanmıştır.