PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Tarım Bakanlığı Destekli 500 Baş Küçük Hayvan Projemiz Onaylandı.

Yatırım danışmanlığını ve proje koordinatörlüğünü yaptığım, Tarım Bakanlığınca desteklenen ve onaylanan , Karacasu ilçemizde kurulan 500 baş küçük hayvan " Halep keçisi" projemiz tamamlanmış, yatırımcısı tarafından faaliyete başlanmıştır.