PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

İsmail Serinkan Mali Müşavirlik Bürosu 22.10.1984 tarihinde kurucumuz Dr. İsmail SERİNKAN tarafından Nazilli'de kurularak faaliyetine başlamıştır. Nazilli merkezli olmak üzere Aydın ve ilçeleri ( Karacasu, Atça, Sultanhisar, Kuyucak) Denizli ve ilçeleri ( Sarayköy ) Muğla ve ilçeleri ( Milas ) Burdur ve İzmir'de hizmetlerine devam etmektedir.

 

Vergi, sosyal güvenlik, iş hukuku, Türk Ticaret Kanunu'nun sürekli değişen yapısı karşısında mükelleflerin yükümlülüklerini tam ve zamanında yapabilmeleri amacıyla danışmanlık ve mali müşavirlik hizmetleri vermektedir.

 

8 kişilik ofis kadromuz ile sektörlerinin lideri konumundaki firmalara, 33 yıllık mesleki tecrübemiz ve disiplinli çalışmamızla en doğru ve hızlı bir şekilde hizmet sunulması amacımızdır.

 

HİZMETLERİMİZ:

 • Vergi, sosyal güvenlik, iş hukuku ve TTK alanlarında danışmanlık                                                                                               
 •  
 • Vergi uzlaşmaları                                                                                                                                                                      
 •  
 • Muhasebe ve iç denetim                                                                                                                                                        
 •  
 • Şirket kuruluş, tasfiye, devir alınması                                                                                                                                 
 •  
 • Şirket bölünme, birleşme, ayni sermaye artışları ve tür değişiklikleri                                                                             
 •  
 • SGK ve iş hukuku idari para cezalarına karşı itiraz                                                                                                          
 •  
 • Gerek ihaleli işlerde, gerekse özel nitelikteki işlerde SGK'ya yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılması, prim borçlarının taksitlendirilmesi        
 • İhale konusu işlerin devamlı işyerleri işçileri tarafından yapılması halinde asgari işçilik uygulanması                  
 •  
 • Dernekler mevzuatı danışmanlığı                                                                                                                                        
 •   
 • Dernekler denetim ve muhasebe hizmetleri                                                                                                                     
 •  
 • Belediyeler kanunu danışmanlığı                                                                                                                                         
 •  
 • Belediye şirketleri denetim ve muhasebe hizmetleri                                                                                                      
 •  
 • Yabancı ortaklı şirket ve irtibat bürosu kuruluşları                                                                                                              
 •  
 • Şirket ortakları arasında ihtilafların TTK'na göe çözümüne yönelik danışmanlık                                                          
 •  
 • Ortaklık yapılarına göre şirket esas sözleşmesi hazırlanması ve revizyonu                                                                
 •  
 • KDV iadelerinin alınması                                                                                                                                                       
 •  
 • SGK teşvik uygulamaları danışmanlığı
 •